Bảo hiểm ung thư vú Vietinbank VBI PINK CARE

Phí từ: 42.000đ/năm

Bảo hiểm: 50.000.000đ

(*) Phí BH dựa trên tuổi và giới tính khách hàng.

Chỉ từ 42.000đ

  • Quyền lợi bảo hiểm lên tới 150.000.000đ/ người
  • Trợ cấp nằm viện lên đến 9.000.000 đồng/năm
  • Bồi thường cho cả 2 giai đoạn sớm và trễ
Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý