Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy bắt buộc BIC

Phí từ: 66.000đ/năm

Bảo hiểm: 150triệu/người/vụ

(*) Nên tham gia cùng BH tự nguyện cho người ngồi trên xe

Đăng ký online nhanh nhất chưa đến 1 phút, miễn phí chuyển phát nhanh toàn quốc.

Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý