Bảo hiểm TNDS xe máy bắt buộc Vietinbank VBI

Phí từ: 66.000đ/năm

Bảo hiểm: 150triệu/người/vụ

(*) Nên tham gia cùng BH tự nguyện cho người ngồi sau xe

Mức trách nhiệm bảo hiểm:
– Về người: 150 triệu đồng/người/vụ
– Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ

Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý