Bảo hiểm TNDS ô tô bắt buộc Vietinbank VBI

Phí từ: 480.700đ/năm

Bảo hiểm: 150triệu/người/vụ

(*) Nên tham gia cùng BH tự nguyện cho người ngồi trên xe

Mức trách nhiệm:

– Về người: 150 triệu đồng/ người/ vụ

– Về tài sản: 100 triệu đồng/ vụ

Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý