Bảo hiểm tai nạn con người mở rộng Vietinbank VBI SAFE

Phí từ: 99.000đ/năm

Bảo hiểm: 60.000.000đ

(*) Phí BH dựa trên tuổi và giới tính khách hàng.

Chia sẻ gánh nặng an tâm trước mọi rủi ro

– Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký.

– Chương trình bảo hiểm đa dạng với mức trách nhiệm lên tới 200 triệu đồng.

Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý