Bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt

Phí từ: 70.000đ/năm

Bảo hiểm: 400.000.000đ

(*) Phí BH dựa trên số ngày và số người khách chọn.

Đối tượng bảo hiểm

–  Người Việt Nam hoặc nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trong độ tuổi từ 6 tháng tuổi tới 85 tuổi

– Trẻ em có độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống phải được một người người lớn đi kèm và được bảo hiểm cùng.

Mua Online ngayĐơn giản - dễ hiểu - phí hợp lý