Baohiem24h.vn được thành lập ra nhằm mục đích chia sẻ những kiến thức, những kĩ năng về bảo hiểm nhân thọ, mục tiêu nhằm giúp khách hàng thêm hiểu biết, vững tin và thông thái khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Baohiem24h.vn là nơi cập nhật những thông tin mới nhất về ngành bảo hiểm hiện nay, cũng là nơi giúp các anh chị đại lý, tư vấn viên nâng cao thêm trình độ tư vấn chuyên nghiệp hơn, nhằm phụ vụ được tận tâm hơn đối với khách hàng.