Phí từ: 1.196.000đ/năm

Bảo hiểm: 93.800.000đ

Mua ngay

Bảo hiểm viện phí (hay còn gọi là bảo hiểm trợ cấp nằm viện, bảo hiểm hỗ trợ viện phí) là loại hình bảo hiểm hỗ trợ chi trả các chi phí nằm viện, điều trị nội trú do tai nạn, bệnh tật. Để chọn được sản phẩm Bảo hiểm Viện phí phù hợp, chúng ta nên cân nhắc tới các yếu tố sau:

  • Mức trợ cấp hàng ngày và Số ngày nằm viện tối đa được chi trả đáp ứng được nhu cầu của người tham gia bảo hiểm
  • Có các quyền lợi khác nổi bật, hấp dẫn
  • Mức phí bảo hiểm phù hợp với mức chi trả của người mua bảo hiểm
  • Sản phẩm được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm lớn và uy tín trên thị trường Việt Nam, với quy trình xử lý bồi hoàn đơn giản, thuận tiện và chuyên nghiệp
  • Các tài liệu về thông tin chương trình bảo hiểm, quy tắc & điều khoản bảo hiểm, bảng quyền lợi và biểu phí, v.v… phải rất rõ ràng và minh bạch
  • Các tài liệu về thông tin chương trình bảo hiểm, quy tắc & điều khoản bảo hiểm, bảng quyền lợi và biểu phí, v.v… phải rất rõ ràng và minh bạch