Phí từ: 134.550đ/năm

Bảo hiểm: 292.500.000đ

Mua ngay

Phí từ: 99.000đ/năm

Bảo hiểm: 100.000.000đ

Mua ngay

Phí từ: 127.000đ/năm

Bảo hiểm: 240.000.000đ

Mua ngay

Phí từ: 42.000đ/năm

Bảo hiểm: 50.000.000đ

Mua ngay

Phí từ: 220.000đ/năm

Bảo hiểm: 200.000.000đ

Mua ngay

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo là sản phẩm bảo hiểm mang tới quyền lợi cho khách hàng tham gia được chi trả ngay các khoản tài chính khi mắc phải một trong danh sách bệnh hiểm nghèo được quy định trong sản phẩm. Để chọn được sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm ngheo phù hợp, chúng ta nên cân nhắc tới các yếu tố sau:

  • Các loại quyền lợi và mức quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm đáp ứng được nhu cầu của người tham gia bảo hiểm
  • Tuổi của người tham gia bảo hiểm quyết định mức phí bảo hiểm và cần phải nằm trong độ tuổi áp dụng của sản phẩm
  • Giới tính của người tham gia bảo hiểm cũng quyết định mức phí bảo hiểm
  • Mức phí bảo hiểm phù hợp với mức chi trả của người mua bảo hiểm
  • Sản phẩm được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm lớn và uy tín trên thị trường Việt Nam, với quy trình xử lý bồi hoàn đơn giản, thuận tiện và chuyên nghiệp
  • Các tài liệu về thông tin chương trình bảo hiểm, quy tắc & điều khoản bảo hiểm, bảng quyền lợi và biểu phí, v.v… phải rất rõ ràng và minh bạch