Các Công ty bảo hiểm tại Việt Nam bao gồm công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, và công ty môi giới, vị trí và thị phần

Danh sách các Công ty bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới và tái bảo hiểm tại Việt Nam. Ngoài ra eBaohiem còn cấp nhật các công ty khác nằm trong hệ sinh thái bảo hiểm như công ty TPA, công ty ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bảo hiểm  (Insurtech) ….Thông tin cập nhật mới nhất về top công ty bảo hiểm uy tín tại Việt Nam như sau.

http://doitac.ebaohiem.com/

>> Cập nhật thông tin các công ty bảo hiểm tại Việt Nam

1. CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

 

Bảo hiểm Bảo Việt
Bảo hiểm Bảo Việt
| Bảo hiểm PVIBảo hiểm PVI
Bảo hiểm PTI
Bảo hiểm Bưu điện PTI
| Bảo hiểm Bảo MinhBảo hiểm Bảo Minh
Bảo hiểm Bảo Long
Bảo hiểm Bảo Long
| Bảo hiểm Bảo Việt Tokio MarineBảo hiểm Bảo Viet Tokio Marine
Bảo hiểm UIC
Bảo hiểm UIC
| Bảo hiểm VietinbankBảo hiểm Vietinbank
Bảo hiểm Samsung Vina
Bảo hiểm Samsung Vina
| Bảo hiểm Viễn đôngBảo hiểm Viễn Đông (VASS)
Bảo hiểm BIDV BIC
Bảo hiểm BIDV BIC
| Bảo hiểm AAABảo hiểm AAA
Bảo hiểm AIG
Bảo hiểm AIG
| Bảo hiểm QBEBảo hiểm QBE
Bảo hiểm ABIC
Bảo hiểm ABIC
| Bảo hiểm GICBảo hiểm AAA
Bảo hiểm Phú hưng
Bảo hiểm Phú HƯng
| Bảo hiểm LibertyBảo hiểm Liberty
Bảo hiểm Chubb
Bảo hiểm Chubb
| Bảo hiểm MICBảo hiểm MIC
Bảo hiểm Hàng không
Bảo hiểm Hàng không VNI
| Bảo hiểm BSH
Bảo hiểm BSH
Bảo hiểm MSIG
Bảo hiểm MSIG
| Bảo hiểm Fubon
Bảo hiểm Fubon
Bảo hiểm Xuân thành
Bảo hiểm Xuân Thành
| Bảo hiểm Cathay
Bảo hiểm Cathay
Bảo hiểm bảo lãnh Seoul
Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul
| Bảo hiểm Opes
Bảo hiểm Opes

 

 

2. CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ

STT Tên công ty Bảo hiểm nhân thọ Năm thành lập Quốc gia Vốn điều lệ (Tỷ đồng)
1 Bảo hiểm Manulife 12/6/1999 Canada 9,695
2 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life) 12/10/1999 Nhật Bản 5,400
3 Cathay Life 21/11/2007 Đài Loan 3,343
4 Bảo hiểm Generali 20/04/2011 Italia 2,853
5 Aviva Việt Nam 29/07/2011 Việt Nam 2,557
6 Bảo Việt Nhân Thọ 23/11/2007 Việt Nam 2,500
7 Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam 12/6/2008 Hàn Quốc 4,891
8 Chubb Life VN 4/5/2005 Mỹ 1,550
9 Bảo hiểm Sun Life 24/01/2013 Canada 1,520
10 Fubon Việt Nam 1/7/2008 Đài Loan 1,400
11  Bảo hiểm AIA 17/04/2000 Hồng Kông 1,244
12  Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ( Prudential Vietnam ) 1/11/1999 Anh Quốc 1,136
13 Bảo hiểm FWD Việt Nam 23/11/2007 Hồng Kông 1,130
14 MB Ageas Life 21/07/2016 Việt Nam 1,100
15 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirare Asset Prévoir (Prévoir Việt Nam) 17/03/2005 Pháp 1,079
16 BIDV Metlife 21/07/2014 Việt Nam 1,000
17 Phú Hưng Life 30/08/2013 Việt Nam 888
18 Vietcombank-Cardif(VCLI) 23/10/2008 Việt Nam 600

 

 

3. CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM

1 Công ty TNHH Aon Việt Nam (Bảo hiểm AON) http://www.aon.com/vietnam/en
2 Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Việt Quốc vietquocibc.com.vn
3 Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Á Đông adongbroker.vn
4 Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam http://www.grassavoyewillis-vn.com
5 Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam www.vietnam.marsh.com
6 Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương thaibinhduongco@vnn.vn
7 Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Cimeco Cimeicogroup.com
8 Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Sao Việt  
9 Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam www.jltasia.com
10 Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á www.namabroker.com.vn
11 Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho (Việt Nam)  
12 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sabrina
13 Công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm GINET Việt Nam ginetbroker.com

 

4. CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM

1 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) vinare.com.vn
2 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) www.pvire.com.vn

5. CÔNG TY CÔNG NGHỆ BẢO HIỂM (INSURTECH)

1 Moncover Việt Nam  (eBaohiem) https://eBaohiem.com
2 Eroscare Việt Nam https://eroscare.com/
3 Pacificcross Vietnam https://pacificcross.com.vn/
4 SmartBuddy Vietnam https://smartbuddy.vn/

6. CÔNG TY GIÁM ĐỊNH & GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG (TPA)

1 Công ty CP FTCCLAIMS (FTCclaims) https://ftcclaims.com
2 Công ty TNHH Insmart http://www.insmart.com.vn

7. CƠ QUAN QUẢN LÝ, HIỆP HỘI BẢO HIỂM

1 Cục quản lý Giám sát bảo hiểm http://www.mof.gov.vn
2 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam http://iav.vn/
Back To Top